En 206-1 Pdf

Remember me on this computer. Uz zagrade s imenom zemlje mogu biti dodane daljnje informacije koje se odnose na propise. Zbog toga je dat pregled projektiranja i postupaka ispitivanja vezanih uz trajnost. Strana koja je autorizirala ovaj dodatak odgovorna je za posljedice i mora biti upisana u otpremni dokument. Zahtjevi trebaju uzeti u obzir programirani radni vijek konstrukcije.

Norme NF EN 206-1

Klase svojstava betona uvedene su da pokriju ta stanja. To se ne smatra potrebnim kod normiranog predopisanog betona s visokim nivoom sigurnosti u sastavu vidi Dodatak A. Dani primjeri su informativni. Korisnik je odgovoran za ugradnju betona u konstrukciju. Primjena konoplje u betonu.

Serban Icleanu

Oni nisu definirani u ovoj normi. You're using an out-of-date version of Internet Explorer. Applies to concrete for structures cast in situ, precast structures, and structural precast products for buildings and civil engineering structures. Dodatak H daje neke upute.

Beton, kad se proizvodi prema tom postupku, mora biti podvrgnut kontinuiranom ocjenjivanju, koje uzima u obzir varijacije u cementu i mineralnom dodatku. Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se relevantna svojstva betona i sastav betona bitnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.

Uzorkovanje u ove svrhe ne smije se prethodno najavljivati. Uzorkovanje treba provoditi na svakoj familiji betona proizvedenoj u uvjetima koji se smatraju jednakim.

PDF) SR EN 1 BetonDIN EN 2591-206

The concrete may be mixed on site, ready-mixed concrete or produced in a plant for precast concrete products. Drugi nusproizvodi industrijskih procesa, reciklirani materijali i sl.

Tijekom izrade ove norme detaljno je razmotren pristup ispunjenju uvjeta trajnosti. Kod projektiranih betona treba ispitivati uvjetovana svojstva, npr. Again there may be more recent versions of the document.

Neautomatski instrumenti za vaganje zahtijevaju intervencije operatera tijekom procesa vaganja tj.

Takav dokaz treba potvrditi tijekom narednog rutinskog nadzora. Uvjetovatelj treba uvjetovati i svaki zahtjev za svojstva betona potreban za transport nakon isporuke, ugradnju, zbijanje, relative links in pdf njegovanje ili bilo koji naredni tretman. Zahtjevi za ostale aspekte kontrole proizvodnje dani su u ovom poglavlju. Svaki beton koji ne zadovolji ovaj kriterij treba izdvojiti iz familije i individualno mu procijeniti sukladnost.

Concrete - Application of EN 206-1 in SwedenLa norme NF EN 206-1

DIN EN 2591-206

This document Newer versions Older versions. Kod predopisanog betona ispitivanje treba pokriti samo konzistenciju i sastav. Smatra se da beton pripada sukladnom skupu ako su oba kriterija iz tablice B. Want access to British Standards? Broj redova u narednim tablicama H.

It applies to concrete compacted to retain no appreciable amount of entrapped air other than entrained air and to normal-weight, heavy-weight and light-weight concrete. Kontrolni pregled betonskih konstrukcija. Ova je norma koristiva jedino uz norme za proizvode ili ekvivalentne specifikacije sastavnih materijala tj. Dodatak E daje principe ocjene koncepta ekvivalentnih svojstava betona. Amendment is Corrigendum No.

La norme NF EN 206-1