Samsung Es90 Manual Pdf

Samsung es90 manual pdf

Fotoaparat koristi kontrast za automatsko fokusiranje. Opis Prikazuje se prilikom snimanja objekata u pokretu. Ako je potrebno, ponovo napunite bateriju. Resetuj Resetujte opcije menija i snimanja.

Da, Ne Language Izaberite jezik za prikaz teksta. Nemojte se pomerati dok blic ne sevne po drugi put.

Odnesite fotoaparat u Samsungov servisni centar radi popravke. Memorijska kartica Baterija Stavite bateriju tako da logotip Samsung bude okrenut nadole. Nemojte rukovati fotoaparatom ako su vam mokre ruke. Prikazuje se prilikom snimanja portreta. Pre upotrebe proverite da li fotoaparat radi ispravno.

Samsung ES90 Manuals

Samsung es90 manual pdf

Ask a Question

Ubacite memorijsku karticu. Nabavite novu memorijsku karticu. Kapacitet memorije se razlikuje u zavisnosti od scena ili uslova snimanja.

Pomerite rezu nadole da biste oslobodili bateriju. Ikone su navedene u nastavku. Izbegavajte udaranje fotoaparata. Pogledajte postupak na desnoj strani.

Samsung es90 manual pdf

Prikazuje se prilikom snimanja objekata na sjajnoj beloj pozadini. Pogodan je kada se subjekti nalaze u centru kadra. Osetljivost fotoaparata na svetlo, na osnovu ekvivalentne brzine filma koji se koristi u filmskoj kameri.

Prikazuje se prilikom snimanja teksta u krupnom planu. Budite oprezni kada povezujete kablove ili adaptere i postavljate baterije i memorijske kartice. Koristite novu memorijsku karticu. Opis Formatirajte memorijsku karticu.

It's a community-based project which helps to repair anything. Nije potrebno da instalirate nijedan program. Prikazivanje svih informacija o fotografiji. Prikazuje se prilikom snimanja vedrog neba. Nema datoteke slike Snimite fotografije ili stavite memorijsku karticu na kojoj se nalaze neke fotografije.

Prikazuje se prilikom snimanja zalaska sunca. Rezolucija Broj piksela koji postoji na digitalnoj slici. Zamrzava se slika fotoaparata Izvadite bateriju, a zatim je ponovo stavite.

Samsung ES90 Manuals

Kvalitet Izraz stepena kompresije koji se koristi u digitalnoj slici. Ako indikator pokazuje da je objekat u opsegu digitalnog zuma, onda fotoaparat koristi digitalni zum. Opis - Smanjivanje boje i osvetljenosti.

Samsung SAMSUNG ES90 User manual

Nemojte da rukujete baterijom, adapterom ili memorijskom karticom mokrim rukama. Prikazuje se prilikom snimanja objekata u krupnom planu. Podesite vrednost ekspozicije.

Samsung es90 manual pdfSamsung es90 manual pdf

Resetuj Resetujte postavke na podrazumevane vrednosti. Boja fotografije zavisi od vrste i kvaliteta izvora svetlosti.

Video zapis Snimanje video zapisa. Ako osetite neki od ovih simptoma, bucate vinuri si obiceiuri romanesti radu anton roman pdf odmah prestanite da koristite fotoaparat i obratite se lekaru. Ikona Opis Prikazuje se prilikom snimanja portreta pri pozadinskom svetlu. Muzika Izaberite zvuk u pozadini.

Da biste fotoaparat koristili normalno, napunite bateriju. Ponovo formatirajte memorijsku karticu u fotoaparatu. Izaberite opciju balansa bele boje koja odgovara izvoru svetlosti.